05/01/2021 14:47

Công an huyện Gia Lộc phát hiện 17 đối tượng đang xử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Bảo Nam Club huyện gia lộc.