18/03/2020 21:58

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một luật sư cùng 6 người dương tính với ma túy trong một căn hộ.