31/05/2016 12:52

Từ 1/8 tới đây, người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.