06/04/2013 09:14

Suốt 30 năm chị sống như người câm, ăn uống phải có người đút vì chị không còn khả năng há được miệng.

29/03/2013 09:00

Sau tai nạn ngã đập hàm vào thành giếng 30 năm trước, bà Nguyễn Thị Mai đã không thể há miệng và ăn uống như người bình thường.