21/12/2016 15:51

Ngày 15/12, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6920/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Phố sách Hà Nội”.