03/05/2020 08:45

Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH - Bộ Y tế) cho hay Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vắc xin và tiêm thử nghiệm trên chuột.

21/03/2020 17:50

Rửa tay là một trong những biện pháp trẻ tiền, dễ dàng và hữu hiệu để phòng tránh lây nhiễm virus trong mùa Covid-19.