07/07/2020 11:31

Vì ghen tuông, Ngọc đi mua xăng về phòng thì bị ông Th. chửi nên đã lấy xăng hắt vào người chồng rồi châm lửa đốt.

27/07/2018 21:20

Khi đến bệnh viện thì toàn thân người chồng đã cháy đen, bỏng gần như toàn bộ cơ thể.