21/03/2022 08:10

Do bị ngăn cấm yêu đương, Bảo mua xăng về tưới vào nhà bạn gái sau đó phóng hỏa đốt rồi bỏ chạy.