04/02/2024 10:18

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, từng là cung điện của 24 vị Hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh, giờ đây nó đã trở thành một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua đối với khách du lịch.

12/06/2013 14:04

Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.

10/06/2013 14:13

Những câu chuyện đằng sau tấm màn hậu cung được hé mở phần nào qua cuộc sống của hoạn quan.