08/11/2018 09:56

Nhân tướng học chỉ ra rằng, phụ nữ có những đặc điểm này thường được hưởng phú quý an nhàn.