22/01/2016 09:00

Nhiều người cho rằng sau một lần đổ vỡ, phụ nữ có nhiều kinh nghiệm hơn để gìn giữ một cuộc hôn nhân tốt đẹp.