08/12/2023 17:07

Theo nhân tướng học có thể dựa vào đặc điểm bên ngoài để biết một người có gặp nhiều may mắn hay không. Nếu phụ nữ có những đặc điểm sau thì cuộc đời trải đầy hoa hồng.

09/10/2023 17:17

Đàn bà tốt là người có điểm này, đàn ông hãy trân trọng.