02/06/2018 22:27

Một người phụ nữ người H’Mông sau khi trộm món hàng đồng giá 39.000 đồng đã bị chủ hàng bắt quả tang rồi dùng dây thừng cột tóc lại đánh dã man.