20/11/2020 09:24

Ngày nay, chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao, nhu cầu của con người chúng ta cũng dần mở rộng.

11/06/2020 10:13

Vốn dĩ hôn nhân muốn hạnh phúc thì ngoài làm vợ, phụ nữ còn nên biết cách trở thành tri kỷ với chồng, để chồng thoải mái tâm sự. Đâu phải chỉ có phụ nữ mới biết buồn, biết chán. Đàn ông cũng có những cảm giác tiêu cực và họ mong muốn vợ có thể lắng nghe và hiểu cho mình.