09/08/2020 21:15

iPhone 12 Pro Victory Pure Gold là sản phẩm thiết kế riêng tới từ Caviar, thương hiệu chuyên "độ" iPhone nổi tiếng thế giới.