27/06/2014 13:28

Vụ việc người mặt thú xuất hiện gần Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc đã gây tiếng vang lớn trên toàn dư luận.