03/11/2015 08:30

Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố “sẽ hỗ trợ các lực lượng đồng minh chống lại IS hoặc thực hiện các sứ mệnh trên mặt đất”.