16/06/2012 01:24

Vốn là cặp "trai tài gái sắc" đẹp đôi nhất trong giới nghệ sỹ Việt Nam, nhưng đáng tiếc con thuyền tình yêu của họ lại không cập bến bờ hạnh phúc.