08/05/2021 18:22

Quốc đảo Seychelles đang phải tiến hành hàng loạt biện pháp ứng phó dịch Covid-19 bùng phát, dù nước này có đến hơn 60% dân số trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine.