17/01/2022 10:11

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá: "Tôi không nghĩ rằng Việt Nam mình lại có trường hợp nghiêm trọng đến thế. Tình dục đồng giới toàn với trẻ em vị thành niên".