22/01/2023 16:12

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động ở các lĩnh vực: Chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, đào tạo, tài chính, công tác chính trị học sinh sinh viên.

27/02/2020 11:21

Quy định về lựa chọn sách giáo khoa, mỗi giảng viên cần có diện tích làm việc 10m2... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2020.

24/08/2014 05:00

Thay đổi số năm học 5 năm ở THCS sẽ là bài toán khó đối với các cấp quản lý và nhà trường, bởi các trường sẽ phải đối mặt với nhu cầu lớn về phòng ốc, trang thiết bị...