05/04/2014 09:57

Xuất hiện từ đầu những năm 1990, quái thú Chupacabra là một trong những bí ẩn được quan tâm nhất hiện nay bởi vòng hư ảo bao quanh nó.