22/05/2019 11:33

"Linh chỉ muốn làm những điều tốt nhất có thể cho cộng đồng cho xã hội, Linh muốn bình an lắm lắm" - MC Quyền Linh chia sẻ.