25/05/2020 13:52

Cuộc sống có hai con đường: Một là bạn cố gắng hết sức tạo ra giá trị. Hai là bạn sống cuộc đời lặng lẽ "đợi" già đi!

14/04/2020 12:36

3 lựa chọn hôm nay sẽ quyết định xem 10 năm sau bạn là người thành công hay thất bại. Mọi thứ phụ thuộc vào tâm thái, trình độ, hành động bản lĩnh của bạn.