04/02/2013 09:04

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, trên bàn thờ của mỗi gia đình đều có mâm ngũ quả, tùy theo quan niệm, phong tục nên mỗi vùng miền đã chọn những loài quả khác nhau.