08/01/2015 13:26

Theo tin điều vận mới nhất, tàu Rolldock Star sẽ vận chuyển tàu ngầm Kilo Hải Phòng về nước vào khoảng đầu tháng 2, chậm so với kế hoạch ban đầu.