08/08/2021 08:40

Ngoại thất của chiếc Rolls-Royce Ghost 2010 đã được nâng cấp lên bản Series II.