14/05/2017 10:55

Quen biết qua mạng xã hội, Khan nhiều lần rủ bạn đồng tính mới 13 tuổi vào khách sạn để quan hệ tình dục.