29/07/2020 15:11

Anh K. cùng 1 thanh niên vào nhà nghỉ để phê ma túy, quan hệ đồng tính, sau đó, anh K. bị 1 nhóm người dàn cảnh đánh, cướp sạch tài sản.