10/03/2023 16:17

Để điện thoại thông minh của bạn tiếp xúc với nhiệt độ cao là một thói quen rất xấu vì các hóa chất được sử dụng trong pin Lithium thường phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ.