19/09/2023 08:36

Người mua iPhone 15 nên cẩn thận: Việc sử dụng sai bộ sạc USB-C có thể làm hỏng thiết bị của bạn.

10/07/2022 09:34

Theo thông tin rò rỉ, Apple sẽ chuyển sang dùng sạc USB-C cho dòng iPhone ra mắt vào năm sau.