11/02/2015 10:00

Mới đây, các thầy cô giáo đanh tranh luận về việc dường như có một sự thay đổi về từ trong bài thơ Mùa thu câu cá ở sách Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục lớp 1 tập 2.

06/11/2014 13:57

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi nội dung bài thơ “Thương ông” bị cắt ghép trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2.

06/11/2014 09:52

'Đây hoàn toàn là những lựa chọn có chủ định của nhóm tác giả làm sách chứ không hề có lỗi biên tập hay kỹ thuật'.

05/11/2014 15:13

Mở cuốn Tiếng Việt lớp 2, tập một, của con ra xem, chị Nguyễn Thị Hương "tá hỏa" vì thấy bài thơ “Thương ông” trong sách hoàn toàn khác so với bài chị đã từng được học.