26/01/2015 14:10

Cuốn 'Private Vegas' của tiểu thuyết gia ăn khách James Patterson có lẽ không phải là tác phẩm dành cho những độc giả có thói quen thưởng thức văn học một cách chậm rãi.