03/02/2019 21:22

Một số chị em phụ nữ không ngần ngại làm tổn thương bản thân mình chỉ để hoàn thành “đại nghiệp” giảm cân.