07/04/2016 10:33

Từ ngày 1-7-2016, nếu sa thải người lao động trái pháp luật sẽ bị phạt tù đến 3 năm.