16/10/2020 08:18

Nhiều người chắp tay cầu nguyện, mong 2 mẹ con chị Phượng được an nghỉ nơi vĩnh hằng.