04/06/2017 09:17

Ông trùm Văn Kính Dương không trực tiếp sản xuất mà quản lý hoạt động qua camera. Giúp sức cho anh ta là đệ tử có quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết và cả người tình.