31/01/2022 11:41

Lí do phía sau quyết định này của các nghệ sĩ khiến dân tình không khỏi quan tâm, bàn tán.