05/02/2023 18:42

Quan điểm về chuyện sinh con của các nghệ sĩ như Phương Linh, Khởi My hay MiA đều khiến cộng đồng mạng nổ ra không ít tranh cãi.