06/08/2021 08:25

Daniel Harold Rolling được gọi là "đồ tể vùng Gainesville" bởi trong vòng 3 ngày của năm 1990, hắn đã sát hại 5 sinh viên đại học tại Gainesville, Florida, Mỹ.