31/07/2018 08:29

Dù đã tính toán rất kỹ nhưng cuối cùng hung thủ vẫn phải tra tay vào còng bởi những bằng chứng không thể ngờ.