29/02/2016 16:23

Là người trẻ tuổi mới lên vị trí quản lý, bạn phải lãnh đạo đội ngũ nhân viên lớn tuổi hơn mình (45, 50 thậm chí 60 tuổi).