12/05/2022 21:25

Trong lúc lưu thông trên đường thuộc xã Thụy Thanh giáp ranh với xã Thụy Duyên, 3 người bị sét đánh tử vong.