27/11/2016 18:51

Siêu xe in 3D Blade đầu tiên trên thế giới vừa được ra mắt. Siêu xe in 3D Blade sẽ là bước đột phá của thị trường ô tô có thể làm giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường.