23/07/2015 14:21

Không ít người đã "đứng hình" trước vẻ đáng yêu tột độ của loài sên biển này.