02/12/2022 08:56

Một sinh viên khi xuống tắm tại bãi biển ở Huế đã không may bị sóng cuốn mất tích.