07/06/2021 08:21

Hiện tại, Việt Nam đang sử dụng vắc xin Covid-19 AstraZeneca của Anh, và dự kiến sẽ có vắc xin của Nga và Trung Quốc. 3 loại này có ưu và nhược điểm gì?