20/03/2016 09:47

Video quay chậm (slow motion) hiện đang là xu hướng mới trên thị trường công nghệ trong thời gian gần đây.