08/02/2023 10:09

OnePlus Ace 2 hay OnePlus 11R là một phiên bản cắt giảm cấu hình của OnePlus 11, giá bán cũng rẻ hơn.