21/08/2019 20:52

2 vợ chồng được tìm thấy đã chết trong nhà tắm, biết nguyên nhân ai cũng xúc động vì thương cảm.

15/10/2018 14:01

Tai nạn bị điện giật thường xảy ra trong thời điểm mưa bão làm đổ cột điện, đổ cây làm đứt dây điện.